اخبار

تیزر رسمی سریال ملکه گدایان
تیزر رسمی سریال ملکه گدایان اولین تیزر رسمی سریال ملکه گدایان منتشر شد امیدوار هستیم در آبان ماه بتوانیم این سریال را توزیع کنیم  
Read More
زمان دقیق پخش سریال ملکه گدایان
بسیاری از طرفداران همن سیدی و نوید محمدزاده با دنبال تاریخ دقیق پخش سریال ملکه گدایان هستند. طرفداران هومن سیدی و نوید محمدزاده شاهد ساخت سریالی از این دو هنرمند در شبکه نمایش خانگی خواهند بود. این سریال در مراحل پایانی آماده سازی قرار دارد و گفته شده از ...
Read More
طراحی سایت